BlueSend
    Facebook
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Odpowiedzialność Społeczna


odpowiedzialnosc

Korporacyjna Odpowiedzialność Społeczna 
Częścią naszych działań na rzecz tworzenia rzeczywistej wartości w stale zmieniającym się świecie, jest dążenie do tego, by świadomie i odpowiedzialnie współtworzyć globalną społeczność. Projektując nasze rozwiązania staramy się przewidywać i przeciwdziałać wszystkim negatywnym ich skutkom – zarówno społecznym, środowiskowym jak i ekonomicznym. Opracowując politykę firmy i praktyki biznesowe zawsze na pierwszym miejscu stawiamy etykę, przejrzystość i najlepsze standardy ładu korporacyjnego. Szczególnie blisko czujemy się związani z jednym aspektem życia – posiadamy bowiem wiedzę i możliwości, pozwalające nam przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez zminimalizowania negatywnych skutków związanych z wykorzystaniem nieefektywnych, przestarzałych sposobów przekazu informacji. Naszym marzeniem jest osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań przyjaznych dla środowiska.


Środowisko naturalne
Dokładamy wszelkich starań, aby być liderem w dziedzinie rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Odnosi się to zarówno do działań podejmowanych na rzecz naszej firmy, jak i dla klientów. Nasz know-how daje nam szansę wprowadzania zmian minimalizujących niepożądany wpływ systemów informacyjnych na środowisko naturalne.

Miejsce pracy
Koncentrujemy się na tym, miejsce pracy naszego personelu było bezpieczne, satysfakcjonujące i przyjazne. Staramy się przyciągać najbardziej utalentowanych pracowników i zatrzymywać ich, pomagając im odnieść sukces.

Różnorodność
Promujemy atmosferę otwartą na różnorodność sposobów myślenia i działania, środowisko, które odzwierciedla zróżnicowanie otaczającego nas świata. Dzięki temu, że tworzymy dynamiczną mieszankę ludzi i idei, wzbogacamy nasze usługi i wspieramy lokalne społeczności.

Społeczność i społeczeństwo
Staramy się być dobrymi, aktywnymi obywatelami niezależnie od tego, gdzie żyjemy i pracujemy.

Etyka i ład korporacyjny

Jesteśmy dumni z tego, że często przedkładając interesy naszych klientów nad własne, forsujemy wizję firmy bezkompromisowo uczciwej, postępującej etycznie i przestrzegającej ładu korporacyjnego. Wymagamy etycznego postępowania, nie tylko od naszych pracowników, ale i wszystkich zaangażowanych w działalność naszej firmy. Jesteśmy dumni z tego, że skutecznie dbamy o przestrzeganie i jakość ładu korporacyjnego oraz z korzyści, które przynosi to naszym interesariuszom.


Copyright © BlueSend - Marketing mobilny
           
Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Sicherheitsdienst, Trucks and SUV