BlueSend
    Facebook
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Kim jesteśmy


Firma ksi.pl sp. z o.o., zajmująca się szeroko rozumianym zarządzaniem i przetwarzaniem informacji oraz wsparciem biznesowym procesów informatycznych, powstała w roku 2006 w Krakowie. Od początku jej istnienia Prezesem Zarządu jest Pan Jacek Mirecki. Firma rozpoczęła działalność od rozwoju linii produktów do obsługi księgowo-finansowej małych i średnich przedsiębiorstw. Pierwsze produkty kierowane do firm o profilu usługowym i handlowym nosiły wspólną nazwę DRACO (Sprzedaż, pKPiR oraz Handel). Następnie powstał kompleksowy system do obsługi przedsiębiorstw sektora telekomunikacyjnego, który do chwili obecnej jest najpopularniejszym rozwiązaniem automatyzującym proces obsługi abonentów u operatorów telewizji kablowych, internetu i telefonii VOIP.

Dobra jakość naszych programów i zainteresowanie Klientów kupnem oferowanych usług zachęciły nas do rozszerzenia oferty. W odpowiedzi na zapotrzebowanie instytucji zajmujących się cyfryzacją, archiwizowaniem i udostępnianiem materiałów historycznych opracowaliśmy system ZEUS, wspierający proces digitalizacji zasobów oraz umożliwiający w sposób strukturalizowany ich prezentację i udostępnianie. Program ten z powodzeniem funkcjonuje m.in. w Instytucie Pamięci Narodowej, Filmotece Narodowej, Muzeum II Wojny Światowej czy Narodowym Archiwum Cyfrowym.
Realizując złożone projekty zlecane przez naszych Klientów z sukcesami rozwiązywaliśmy problemy, które dla innych wykonawców wydawały się skomplikowane w stopniu uniemożliwiającym ich realizację w zakładanych budżetach czy terminach. Do rozwiązań takich m.in. należy zaliczyć Platformę Mobilną NOTOS, pozwalającą na gromadzenie, porządkowanie i wyświetlanie informacji na urządzeniach mobilnych. Z podobnych przesłanek przygotowaliśmy Pakiet Billingowy ANTEROS, będący globalnym, elastycznym produktem, który może być dalece dostosowywany pod szczególne wymagania klienta.

Przy wsparciu środków z Unii Europejskiej, oraz dla naszych Klientów, realizujemy także innowacyjne projekty jak BlueSend oraz VoiceMetrics. BlueSend to system wymiany informacji z urządzeniami mobilnymi (m.in. telefony komórkowe, smartfony czy palmtopy), który pozwala na bezpłatne pobieranie informacji dzięki wykorzystaniu technologii łączności bezprzewodowej, np. przez bluetooth i HSDPA. Projekt VoiceMetrics to unikalne na skalę Polski prace nad systemem do efektywnej identyfikacji mówcy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod statystycznych system weryfikuje zarejestrowanych użytkowników na podstawie unikalnej sygnatury biometrycznej danej osoby.

Jesteśmy certyfikowanym parterem Sybase – Commercial Application Partner. Dzięki współpracy z Sybase jesteśmy w stanie oferować rozwiązania bazodanowe i wspomagające kompleksowe zarządzanie informacjami – tak wewnętrzne, jak i oparte o interaktywne strony internetowe.

Firma ksi.pl sp. z o.o. jest doświadczonym realizatorem projektów bazodanowych, dostawcą rozwiązań zaprojektowanych pod szczególne potrzeby klientów, wykonawcą kompleksowych systemów gromadzenia i analizy danych. Projektujemy systemy informacyjne dostosowane do wymagań klientów oraz ich partnerów, zajmujemy się także doradztwem IT.

 
 
 

 


Copyright © BlueSend - Marketing mobilny
           
Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Sicherheitsdienst, Trucks and SUV