BlueSend
    Facebook
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Małopolskie Targi Innowacji


hppscan1

2 września 2009 r uczestniczyliśmy w zorganizowanych przez Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Małopolskich Targach Innowacji dla Biznesu. Wydarzenie sfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VIII, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu” to jednodniowe wydarzenie targowo-konferencyjne skierowane głównie do przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw regionu Małopolski. Wydarzenie stanowiło platformę porozumienia, współpracy i wymiany informacji pomiędzy MŚP, instytucjami otoczenia biznesu, klastrami, JBR-ami, szkołami wyższymi na poziomie regionalnym.

Uczestnicy targów mieli okazję przedstawić swoje nowatorskie pomysły, podzielić się z innymi swoimi spostrzeżeniami i dotychczasowymi osiągnięciami oraz możliwość zaprezentowania swojego dorobku szerszemu audytorium czy nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Podczas imprezy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego promowaliśmy system BlueSend. Odwiedzający targi otrzymywali mobilny informator oraz pamiątkowe tapety dla telefonów komórkowych.

 


Copyright © BlueSend - Marketing mobilny
           
Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Sicherheitsdienst, Trucks and SUV